Desastreuze plannen voor de hele cultuursector

Grote schade aan Nederlandse kunst- en cultuursector - Geen onderdeel van de kunsten blijft buiten schot - Dramatische afbraak lijkt plaats te gaan vinden – Bijdrage uit cultuursector nauwelijks van betekenis (aan totale bezuinigingen van 18 miljard euro).

Blijf voor nieuws over de gezamenlijke acties tegen de plannen van het nieuwe kabinet de Ntb-website en de gezamenlijke website www.stopculturelekaalslag.nl volgen.

Blijf de actie steunen door ook vrienden, collega’s en publiek op te roepen de petitie op http://petities.nl/petitie/stop-culturele-kaalslag te tekenen en steun het MCO op http://www.mco.nl/mco_page/laatuhoren. Volg de Ntb nu ook op twitter op http://twitter.com/artiestenbond.

________________________________________________________________________________________

Vandaag (5 okt. 2010) werd bekend dat de CDA-fractie definitief akkoord gaat met deelname aan het nieuwe kabinet.

Zoals verwacht hebben VVD, CDA en PVV afgesproken zwaar te bezuinigen op cultuur. Niet alleen wordt bezuinigd op het cultuurbudget, ook de mediabegroting wordt zwaar getroffen, terwijl het BTW-tarief op kunst en toegangskaartjes naar 19% zal worden verhoogd. De WWIK zal in 2012 worden afgeschaft.  Dit heeft enorme gevolgen voor zowel de commerciële als de gesubsidieerde podiumkunsten.

De maatregelen en eerste consequenties op een rijtje:

- Op de cultuurbegroting zal oplopend totaal 200 miljoen bezuinigd worden. Dit komt bovenop de bezuinigingen van lokale en regionale overheden. Deze bezuinigingen zullen met name de podiumkunsten zwaar treffen, van orkesten en toneelgezelschappen tot festivals, theaters en (pop)podia. Door de lokale bezuinigingen lijkt daarnaast het lokale muziekonderwijs grote klappen op te lopen.

- Op de mediabegroting wordt eenzelfde bedrag bezuinigd met als gevolg o.m. het verdwijnen van het Muziek Centrum van de Omroep (waaronder het Radio Filharmonisch Orkest, Het Metropole Orkest en het Omroep Koor). Daarnaast is waarschijnlijk dat als gevolg van deze bezuinigen ook de Buma- en SENA-inkomsten voor componisten en musici de komende jaren zullen dalen. Wat de gevolgen zullen zijn voor het toch vaak al weinig diverse culturele aanbod op de publieke omroep is nog onduidelijk.

- De WWIK (Wet Werk en Inkomen Kunstenaars) zal in 2012 worden afgeschaft, ondanks de positieve evaluatie van het Ministerie van Sociale Zaken, eerder dit jaar. Te vrezen valt dat veel jonge, beginnende musici en acteurs hierdoor de komende jaren de bijstand in zullen worden gedrukt.

- De BTW op toegangskaartjes en kunst zal worden verhoogd van 6% naar 19%: aan de ene kant bezuinigd men dus op de podiumkunsten en wil men dat instellingen meer geld gaan inverdienen, terwijl men aan de andere kant zelf de toegangskaartjes met 13% verhoogd ten behoeve van de staatskas. Veel commerciële producenten lieten al weten in de huidige tijden een dergelijke verhoging niet te kunnen doorberekenen aan het publiek. Te vrezen valt dat deze BTW-verhoging daarom een directe verlaging van gages en salarissen van artiesten zal betekenen.

Al met al blijft geen onderdeel van de kunsten buiten schot; een dramatische afbraak lijkt plaats te gaan vinden, terwijl de bijdrage die uiteindelijk wordt geleverd aan de totale bezuinigingen van 18 miljard euro nauwelijks van betekenis genoemd kan worden.

Blijf voor nieuws over de gezamenlijke acties tegen de plannen van het nieuwe kabinet de Ntb-website en de gezamenlijke website www.stopculturelekaalslag.nl volgen.

Blijf de actie steunen door ook vrienden, collega’s en publiek op te roepen de petitie op http://petities.nl/petitie/stop-culturele-kaalslag te tekenen en steun het MCO op http://www.mco.nl/mco_page/laatuhoren. Volg de Ntb nu ook op twitter op http://twitter.com/artiestenbond